Cel i opis projektu:

„Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore” jest odpowiedzią na obserwowany od kilku lat renesans przemysłu morskiego i rosnący popyt na wsparcie naukowo-badawcze dla rynku offshore. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego branża offshore została uznana za jedną z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne). Infrastruktura Centrum Offshore o wartości ponad 36 mln zł wraz obecnymi zasobami Instytutu pozwoli na realizację kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się przemysłu morskiego, których do tej pory nie wykonuje żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w regionie pomorskim. W nowoczesnym budynku Centrum Offshore mieścić się będą najwyższej klasy akredytowane laboratoria dostosowane do wymagań stawianych przez nowoczesną gospodarkę morską: geotechniczne, ekologiczne, pracownia mechatroniki oraz pozostałe zakłady i pracownie Instytutu Morskiego w Gdańsku zlokalizowane obecnie w różnych, częściach Trójmiasta. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w roku 2018 przy ul. R. de Plelo, w bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście. Ta lokalizacja to istotny atut Centrum: bezpośredni dostęp do nabrzeża to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy dla inwestorów, to także gwarancja bardziej precyzyjnych pomiarów.