Kierownik projektu:

Zastępca dyrektora

mgr Paweł Bień

Instytut Morski
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

pbien@im.umg.edu.pl
tel. (058) 301 16 41