Tytuł projektu: „Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”

Dofinansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 01. Komercjalizacja wiedzy

Działanie: 01.02.Transfer wiedzy do gospodarki
Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S. A.
Wartość projektu: 36 426 436,92 PLN
Kwota dofinansowania: 17 857 770,23 PLN
Czas realizacji: październik 2017 – grudzień 2019

Partnerzy:

Instytut Morski w Gdańsku – Lider

MEWO S.A. – Partner