Instytut Morski w Gdańsku – Lider

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: sekretariat@im.gda.pl
www: http://im.gda.pl
NIP: 583-00-03-579
REGON: 000145069


MEWO S.A. – Partner​

Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
NIP:583-31-59-342
REGON: 221871755

Instytut Morski w Gdańsku - Lider

Długi Targ 41/42
80-830 Gdańsk
e-mail: sekretariat@im.gda.pl
www: http://im.gda.pl
NIP: 583-00-03-579
REGON: 000145069

MEWO S.A. – Partner

Starogardzka 16
83-010 Straszyn
e-mail: biuro@mewo.eu
NIP:583-31-59-342
REGON: 221871755